pondělí 13. ledna 2014

13.

Nejsem vždy věrná, ale to mne nezastrašuje.
 Vrhnu se v náruč Páně a On mne naučí najíti ve všem nějaký užitek,
 „ve zlém i v dobrém, které nachází ve mně“ (Sv. Jan z Kříže)