úterý 14. ledna 2014

14.

Když žiji v této své vyprahlosti, jsouc neschopna modliti se a vykonávati ctnostné skutky,
 vyhledávám drobných příležitostí, malých nicotek, abych způsobila radost svému Ježíši,
 například úsměv, laskavé slovo, když se mi chce mlčeti, a tak projeviti nevoli.
 A když nemám ani těchto příležitostí, chci Mu aspoň často opakovati, že Jej miluji. 
To není těžké, a tak udržuji oheň ve svém srdci.