úterý 28. ledna 2014

28.

Z lásky k Tobě chci trpěti, z lásky k Tobě se radovati
a obojí, bolest i radost, chci sypati před Tebou jako vonné květy.
 Ani jediné květiny nepozorně nepřejdu,
každou vděčně utrhnu a Tobě k nohám položím…
a při tom budu stále pěti píseň Tvé lásky, i tehdy,
budu-li lámati růži v hustém trní,
čím ostřejší a špičatější budou trny, jež rozdrásají mé ruce,
tím sladčeji a líbezněji bude zníti Tobě posvěcená píseň má.