pondělí 3. února 2014

33.

Jsou okamžiky, kdy jest v našem nitru tak bolno, že si musíme pospíšiti, abychom je opustily. Dobrý Bůh pak od nás nežádá, abychom zůstaly samy. Co jsem pravila? On zcela úmyslně dopouští, aby nám naše vlastní společnost byla nepříjemnou, jen abcyhom jí unikly.
 Neznám lepšího prostředku opustiti sebe samu, než navštíviti Ježíše a Marii konáním lásky blíženské.