úterý 4. února 2014

34.

Neostýchejte se  stále ujišťovat Ježíše, že Ho milujete.
Čiňte to i tenkráte, když necítíte lásky.
Toť zcela bezpečný prostředek, abyste Pána přinutila,
by Vám přispěl ku pomoci a nesl Vás na svých rukou jako malé dítko, 
které ještě nemůže choditi.