neděle 9. února 2014

39.

Když mi zlý nepřítel jasně ukazuje chyby té neb oné sestry,
aby mne zdržel ve snaže po větší a větší lásce, 
rychle si představím její ctnosti, její dobrou vůli, 
a řeknu si, že i kdybych ji viděla tu a tam klopýtnouti,
přece může při tom dobýti četných vítězství, 
jež ve své pokoře skrývá a tají.
Ano, jest možno, že jednání,
které se mi zdá chybným, může býti pro dobrý úmysl ctnostným.