čtvrtek 13. února 2014

41.

Na zemi, kde se vše mění, jen jedno zůstává beze změny: 
chování nebeského Krále k Jeho přátelům. 
Od té doby, co vztyčil prapor svého Kříže, 
vše má bojovat v jeho stínu, aby zvítězilo.