pondělí 17. února 2014

45.

Veškerá má touha jest oslaviti Ježíše. Odevzdávám Mu svou čest.
 I když se zdá, že na mne zapomíná, dobře! Vždyť jest volný, protože nepatřím již sobě, 
nýbrž Jemu. Nechávaje mě čekati, unaví se dříve než já, která na Něho čekám!