úterý 18. února 2014

46.

Na zemi nesmíme k ničemu přilnouti, 
ani k nejnevinějším věcem, neboť je ztratíme, 
když se toho nejméně nadějeme. 
Jen Ten, jenž jest věčný, může nás uspokojiti.