pátek 21. února 2014

49.

Zapustila-li však jednou láska v srdci hluboké kořeny, 
projeví se vždy i v zevním počínání, jetiť možno odepříti způsobem tak milým, 
že se prosebnice nejen neurazí, nýbrž je potěšena, jako kdybychom její prosbě vyhověli.