středa 5. března 2014

61.

Já, ubohé pískové zrnéčko, chci se dáti do práce bez síly, 
bez odvahy, a právě tato nemohoucnost mi usnadní podniknouti toto dílo, 
neboť chci pracovati s láskou. To začíná mučednictví…