sobota 8. března 2014

64.

Jen jedno třeba konati: milovat Ježíše a zachraňovati duše, 
aby On byl milován. 
Žárlivě využitkujme nejmenších příležitostí, 
abychom Ho potěšili
Ničeho Mu neodpírejme! Tolik potřebuje Lásky!