neděle 9. března 2014

65.

Ať činím to nebo toho nechám, nesmí při tom chyběti sebezapření a odříkání. 
Bylo-li mně uloženo, abych vyřídla dopis, 
a nepíši-li ho s jakýmsi odporem a jen proto, 
že mi tak poslušnost ukládá, jistě nepřinese užitku.