čtvrtek 13. března 2014

69.

Kříž mne doprovázel od kolébky, ale Ježíš mne též naučil vášnivě ten kříž milovat.