pátek 14. března 2014

70.

Utrpení jest tak vzácné, že Ježíš sestoupil na zem výslovně proto, aby je získal.
Chtěly bychom velkolepě, povznešeně trpěti, nikdy bychom nechtěly klesnouti. 
Jaký přelud! Jak jest důležito, abych co chvíle i klesla! 
Tak cítím svou slabost a nabývám velkého prospěchu.