úterý 18. března 2014

73.

Teprve v nebi obdrží duše svůj šlechtický diplom, svůj čestný titul. 
Tam přijme každý od Boha chválu, jež mu náleží,
 a ten, který zde na zemi volil býti pro Krista nejchudším a neznámým, 
bude prvním a největším v království nebeském.