pátek 21. března 2014

76.

I když nemám pocitu víry, přece konám skutky víry.
 V posledním roce jsem vzbudila více úkonů víry nežli v celém dřívějším životě.