sobota 29. března 2014

84.

Pán chtěl míti i na zemi svůj dvůr jako jej má v nebi. Chce míti anděly mučedníky, anděly apoštoly, nestvoří-li tě andělem na nebi, učinil tak proto, že tě chce míti andělem na zemi, abys mohl trpěti z lásky k Němu.  

29. Března 1925 podepsal Pius XI. dekret, že možno bezpečně přikročiti ke svatořečení.