neděle 30. března 2014

85.

Stvořitel vesmíru očekává prosbu ubohé dušičky, aby spasil množství jiných, které jsou jako ona vykoupeny za cenu Jeho Krve.