pondělí 31. března 2014

86.

Zdaž není apoštolát modlitby takřka vznešenějším než apoštolát slova? My máme opatřovati pracovníky evangelia, kteří spasí tisíce duší, jichž se staneme matkami. Čeho bychom záviděli kněžím Páně?