úterý 1. dubna 2014

Protože náš Miláček sám, šlapal v lisu víno, jež nám podává k pití, 
 neodmítejme nositi šat potřísněný krví a lisujme pro Ježíše nové víno, 
 jež Jej napojí, takže až se rozhlédne, nebude moci říci, 
že je sám, neboť Mu budeme pomáhati.