středa 2. dubna 2014

Ježíš ti podává kříž, kříž hodně tížící a ty se hrozíš, 
že nemůžeš nésti tohoto kříže, aniž bys neumdlel. 
Proč? Náš Miláček třikrát klesl na cestě ke Kalvárii,
 proč bychom nenapodobili našeho Miláčka?