pátek 4. dubna 2014

Jak prahnu po nebi, po tomto blaženém příbytku, 
kde budeme milovati Ježíše, bez výhrady.
 Abychom však tam došly, třeba lkáti a trpěti. 
Nuže, chci trpěti vše, co se zalíbí mému Miláčku, 
chci Jej nechat s Jeho míčem dělati vše, co se Mu zlíbí.