pondělí 7. dubna 2014

Ježíš mi ukázal, že jedinou pravou slávou je ona, 
která potrvá na věčnosti, 
a že netřeba pro získání její konati činy hrdinské,
naopak, Spasitel miluje, když se duše v pokoře skryje před očima světa,
 ba jaksi sama před sebou, takže levice neví, co činí pravice.