úterý 29. dubna 2014

Když mnoho trpím,
když se mi postaví v cestu mnoho bolestného a odporného,
netvářím se smutně, nýbrž usmívám se všem obtížím lídně vstříc.
Z počátku se mi to nedařilo, ale nyní se mi to stalo svatým zvykem
a jsem proto velmi šťastna.

29. dubna 1923 prohlášena Terezie za blahoslavenou.