úterý 8. dubna 2014

Náš Miláček nepotřebuje našich velkolepých činů,
 ani našich krásných myšlenek. Nehledá u nás ani duchaplnosti ani nadání. 
Stal se proto „Květem polním“, aby nám ukázal, jak miluje prostotu. 

Dne 8. dubna 1888 strávila Svatá Terezie poslední den v otcovském domě.