neděle 25. května 2014

Ano, třeba vše střežiti pro Ježíše se žárlivou péčí. Jest tak dobré pracovati jen pro Něho!