čtvrtek 1. května 2014

Byla jsem povzbuzena, abych horlivě uctívala nejblahoslavenější Pannu,
i umínila jsem si pevně, že budu svou nebeskou Matku,
které jsem již dávno darovala srdce i lásku svou,
uctívati s dojnásobnou něžnou oddaností.