neděle 11. května 2014

Darovala jsem celé své srdce mé milé Matce Boží navždy 
a prosila jsem ji, aby nade mnou stále bděla. 
Cítila jsem, že na svou květinku laskavě shlédla a přívětivě se na ni usmála.