pondělí 19. května 2014

Jak blaze je býti tak v úkrytu, že nikdo na nás nemyslí, 
býti neznám i těm, kteří s námi žijí. 
Ach, jak toužím býti neznáma všem tvorům!