středa 14. května 2014

Jsem šťastna, ano velmi šťastna, že nemám útěchy. Styděla bych se za to, kdyby se má láska podobala lásce pozemských snoubenců, kteří si stále navzájem hledí na ruce, nepřinášejí-li jim daru. Anebo aspoň na oči, aby v nich zachytili úsměv lásky, jenž je uchvacuje.