úterý 6. května 2014

Musíme býti tak malými, chceme-li se přiblížiti k Ježíši.
Ach, jak jest málo duší, které dychtí po tom, aby byly malé a neznámé!