čtvrtek 8. května 2014

Ó, jak blahé bylo toto první milostné sjednocení mé duše s Ježíšem! 
Vždyť jí On, dobrotivý Spasitel, vtiskl polibek nejčistší lásky, 
cítila jsem dobře, že mne miluje a to mne nutilo, abych Ho i já ujišťovala:
 „Miluji Tě, Spasiteli můj a daruji se Ti navždy, úplně a bez výhrady.“ 

8. května 1884 přijala Sv. Terezie po prvé Tělo Páně.