středa 21. května 2014

Považovati se za nedokonalou, jiné však za dokonalé, činí člověka šťastným. 
I když tvorové nám upírají jakoukoliv ctnost, nečiní nás chudšími, 
oni však ztrácejí vnitřní radost, neboť není nic sladšího, než smýšleti dobře o bližním.