středa 28. května 2014

Psáti zbožné knihy, skládati nádherné písně: 
vše to nevyváží nejnepatrnějšího skutku sebezáporu.