pátek 6. června 2014

Co mám říci o svém díkůčinění po sv. přijímání?
 Jsou to právě chvíle, v nichž se mi málokdy dostává útěchy. 
Ale připadá mi to zcela pochopitelné, 
vždyť nepřijímám návštěvy Páně pro své uspokojení, nýbrž pouze pro Něho samého.