pátek 27. června 2014

Jak ty stezky, po nichž mě Pán vodil, oplývají milosrdenstvím! 
Nižádné z mých přání nezůstalo nesplněno, proto mi také připadal i nejtrpčí kalich,
 jejž mi podal, pln nebeské sladkosti.