úterý 10. června 2014

Jest zvláštní milostí, nedává-li nám Pán útěchy. 
Připomeňme si slova jistého svatého řeholníka:
 „Mučedníci trpěli s radostí a Král mučedníků trpěl ve smutku.“