úterý 3. června 2014

Pán se často spokojí s upřímným přáním duše pracovati pro Jeho čest.