sobota 28. června 2014

Ten, jehož království není z tohoto světa, mi ukázal,
 že jediným žádoucím statkem je býti rád pohrdán a za nepatrného považován 
a hledati svou radost v tom, že o sobě smýšlíme pokorně.