úterý 17. června 2014

V řeholním životě jest duše omezována ze všech stran řeholí 
a pěstěním společného života a vše musí se jí státi prostředkem, 
aby se povznesla vysoko k nebi.