čtvrtek 3. července 2014

Přiznám se, že od té doby, co mně bylo dáno poznati lásku Ježíšova Srdce,
zmizel z mého srdce veškeren strach.
Vzpomínka na mé chyby mne pokořuje, vede mne k tomu,
abych nespoléhala na svou sílu, která je pohou slabostí.
Leč tato vzpomínka mi též mluví o lásca a milosrdenství.