pátek 18. července 2014

Jak drahocenný byl tento trpký kříž (těžká nemoc otcova) a jakou sladkostí oplýval, 
vždyť ze srdcí našich stoupaly jen povzdechy a výlevy lásky a vděčnosti. 
V této době jsme nekráčely po cestě dokonalosti volným krokem, 
nespěchaly, letěly jsme, neseny jsouce po perutích lásky.