středa 27. srpna 2014

Mně přidělil Pán zvláště své milosrdenství a v tomto neporovnatelném, 
vše proměňujícím zrcadle spatřuji ostatní Jeho vlastnosti.