čtvrtek 28. srpna 2014

Nedomáhám se místa prvního, nýbrž posledního. Nechávám farisea jíti napřed a pokorně říkám modlitbu celníkovu plnou důvěry. Obzvláště však hledím napodobiti Magdalenu v její podivuhodné, nebo lépe láskou planoucí smělosti, která dojala Srdce Ježíšovo a moje uchvátila k následování.

 26. srpna 1877 zemřela matka Svaté Terezie.