čtvrtek 17. července 2014

Nikdy jsem tak hluboce nepociťovala, jak je Pán dobrotivý a milosrdný, jako nyní. 
Vložiť tento těžký kříž (hrozná pokušení proti víře) na ramena má teprve tehdy, 
když viděl, že bych jej dovedla nésti podle Jeho vůle, dříve by mě úplně přitlačil k zemi.