úterý 26. srpna 2014

Učiňte, co vám možno, abyste své srdce odloučila ode všech pozemských starostí, 
zvláště ovšem ode tvorů. Buďte ujištěna, že Pán vykoná vše ostatní.