čtvrtek 4. září 2014

Jak by se Ježíš mohl nechati předstihnouti ve šlechetnosti? 
Jak by mohl očistovati v očistcových plamenech duše sžehnuté božské Lásky?