úterý 9. září 2014

Jak jest krásné státi se nevěstou Ježíše Krista o svátku narození Panny Marie! 
Dnes podala nejslavnější Panna svému Ježíškovi bílou květinku. 
I bylo toho dne vše malé, ale veliké a nesmírné byly milosti, jež jsem obdržela, 
i mír i slast, jež plnily mé srdce.