pátek 5. září 2014

Kdybych se uzdravila, dívali by se na mě plni údivu. Já bych řekla: 
„Jsem velmi spokojena se svým uzdravením, 
poněvadž jest vůlí Boží, abych Pánu ještě sloužila na zemi. 
Trpěla jsem, jao bych měla zemřít. Nuže, začnu podruhé!“